Scorpion Backup App

Wanneer je Akeeba back gebruikt op je Joomla! website, dan geeft dat de mogelijkheid om backups te maken van deze website. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van de functionaliteit om deze backup via een app te beheren. Wij hebben zo'n app ontwikkeld en dit is het resultaat.

Er kunnen meerdere websites in worden ingesteld en van deze websites kan men zien of de backups al dan goed zijn verlopen. Men kan zelfs een nieuwe backup starten en in de gaten houden wat de status van deze backup is.

LET OP!: Deze app functioneerd enkel wanneer Akeeba Backup op de website is geïnstaleerd en wanneer deze is geconfigureerd om gebruik te maken van Front-end backup

download button ios new1 download button android new1